แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 6 คน  
  วันนี้ 57 คน  
  เดือนนี้ 2591 คน  
  ปีนี้ 2591 คน  
  ทั้งหมด 256671 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
391 พื้นที่ตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (20-04-2555) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
392 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20-04-2555) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
393 เกณฑ์การประเมินตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 55 (19-04-2555) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
394 สรุปกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) (18-04-2555) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
395 รายงานผลการดำเนินงาน Long Term Care (19-03-2555) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
396 เกณฑ์คุณภาพผลการบริการปฐมภูมิและแนวทางการประเมิน (19-03-2555) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
397 เกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุง (DPAC) (19-03-2555) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
398 แผนผังการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ (16-03-2555) งานคนพิการ
399 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ (16-03-2555) งานคนพิการ
400 เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน (16-03-2555) งานคนพิการ
401 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2012 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (14-03-2555) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
402 รายละเอียดโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว (13-03-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
403 แบบประเมินชุมชน/ หมู่บ้านไอโอดีน (13-03-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
404 คู่มือการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน (13-03-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
405 บทบัญญัติ 10 ประการเพื่อเสริมสร้างกระดูก (13-03-2555) งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
406 ระดับคะแนนการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (12-03-2555) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
407 แนวทางการดำเนินงานคลินิกไร้พุง (DPAC) (09-03-2555) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
408 แผนพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ (08-03-2555) งานคนพิการ
409 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพของคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดสุรินทร์ (08-03-2555) งานคนพิการ
410 โปรแกรมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (28-02-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
411 แบบประเมินตนเองมาตรฐานรพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว (28-02-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
412 ใบสมัครแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (24-02-2555) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
413 หนังสือเชิญประชุมและแบบตอบรับการประชุม (22-02-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
414 กำหนดการประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน (22-02-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
415 โครงการมหกรรมการจัดการความรู้โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน (22-02-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
416 มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบบประเมินตนเอง (22-02-2555) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
417 มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนและแบบประเมินตนเอง (22-02-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
418 กำหนดการประชุมวิชาการ "การักษาฟื้นฟูโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ปี 2555" (21-02-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
419 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (20-02-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
420 ส่งแบบกรอกรายงานโรงเรียน55และแบบรายงานสุขภาพนักเรียน (17-02-2555) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
421 ขอความร่วมสำรวจข้อมูลสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (15-02-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
422 รับย้ายข้าราชการเข้าทำงานในงานส่งเสริมสุขภาพ (13-02-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
423 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (06-02-2555) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
424 ทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ ปี 53 (01-02-2555) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
425 แบบฟอร์มความต้องการอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิด ปี2555 (31-01-2555) งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
426 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 9 - 12 เดือน (14-12-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
427 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3- 6 เดือน (14-12-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
428 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-3 ปี (14-12-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
429 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างหลักประกันสุขภาพสู่ชุมชนเขตนครชัยบุรินทร์ (13-12-2554) งานคนพิการ
430 ผลงาน PP -Itemized ปี 54 (06-12-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
431 เกณฑ์การคัดเลือก/แบบประวัติบุคคล (คนดี...มีศีลธรรม) (22-11-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
432 พัฒนาภูมิคุ้มกัน...............พัฒนาลูก (16-11-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
433 แบบฟอร์มคัดเลือกผู้พิการ (10-11-2554) งานคนพิการ
434 โครงการ(ต่อ)และแบบตอบรับการประชุม (26-10-2554) งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
435 โครงการประชุมวิชาการ:มหกรรมการจัดการความรู้ (26-10-2554) งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
436 กำหนดการ การประชุม มหกรรมการจัดการความรู้ ปี 2554 (2) (26-10-2554) งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
437 กำหนดการ การประชุมมหกรรมการจัดการความรู้ (26-10-2554) งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
438 หนังสือเชิญประชุมวิชาการ (26-10-2554) งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
439 หนังสือขอเชิญประชุม (26-10-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
440 เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ (19-10-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
441 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (19-10-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
442 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (15-09-2554) งานคนพิการ
443 สรุปผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (06-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7