แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 12 คน  
  วันนี้ 63 คน  
  เดือนนี้ 2597 คน  
  ปีนี้ 2597 คน  
  ทั้งหมด 256677 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
261 คู่มือเวชปฏิบัติ การคอดมาตรฐาน (28-02-2557) งานอนามัยแม่และเด็ก
262 รายละเอียดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัดประจำโรงพยาบาล (18-02-2557) งานอนามัยแม่และเด็ก
263 หนังสือขอเชิญเข้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ในโครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 6 (13-02-2557) งานอนามัยแม่และเด็ก
264 โปรแกรมการประเมินตำบลนมแม่&รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว (11-02-2557) งานอนามัยแม่และเด็ก
265 ขอความร่วมมือสุ่มตรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนในครัวเรือน (10-02-2557) งานควบคุมและป้องกันโรคการขาดสารไอโอดีน
266 ขอความร่วมมือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลคนพิการขาขาดปี 2557 (31-01-2557) งานคนพิการ
267 กฎหมายการจ้างงานคนพิการ (31-01-2557) งานคนพิการ
268 เกณฑ์การประมินคลินิกไรพุง (30-01-2557) คลินิกDPAC/ องค์กรไร้พุง
269 แบบสรุปรายงานการปฏิบัติงานบริการคลินิกไร้พุง (27-01-2557) คลินิกDPAC/ องค์กรไร้พุง
270 สูจิบัตรกีฬาเขต (23-01-2557) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
271 ขอความร่วมมือส่มตรวจคุณภาพเกลือไอโอดีน (23-01-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
272 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสรรหา บุคลากร หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนดีเด่นด้านผู้สูงอายุ (14-01-2557) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
273 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์ การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ (25-12-2556) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
274 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 56 (19-12-2556) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
275 ผลการวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ปี 2556 (13-12-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
276 แบบสำรวจสถานการณ์คนพิการขาขาดที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการขาขาด (13-12-2556) งานคนพิการ
277 รวมคู่มือต่างๆ (28-11-2556) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
278 ใบสมัครการประกวดกิจกรรมเรื่องวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะดี มีอนาคต (20-11-2556) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
279 ฐานข้อมูลคนพิการและวิธีการลงข้อมูลใน HosXP (19-11-2556) งานคนพิการ
280 คู่มือก้าวสู้อำเภอ...อนามัยเจริญพันธุ์ (05-11-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
281 คู่มือก้าวสู้อำเภอ...อนามัยการเจริญพันธ์ (05-11-2556) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
282 เอกสารนำเสนอประชุมวิชาการตำบลต้นแบบผู้สูงอายุ (29-10-2556) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
283 เอกสารการประชุม ANC (17-10-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
284 สรุปผลการดำเนินงานจัดทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 4-9 สิงหาคม 2556 (11-10-2556) งานคนพิการ
285 ขอเชิญเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศลในโอกาสครบรอบ 20 ปี โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์ (04-10-2556) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
286 แบบฟอร์มรายงาน Kick off (04-10-2556) งานคนพิการ
287 ขอความร่วมมือรายงานการสนับสนุนมาตรการการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ (04-10-2556) งานคนพิการ
288 ใบสมัครโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ (27-09-2556) งานคนพิการ
289 ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิส่งเสริมและพัมนาคนหูหนวกไทยแห่งใหม่ (27-09-2556) งานคนพิการ
290 ขอเชิญเข้ารับการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (17-09-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
291 รายงานการวัดรอบเอวประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป 2556 (16-09-2556) คลินิกDPAC/ องค์กรไร้พุง
292 คะแนนตัวชี้วัดอำเภอปี 56 (16-09-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
293 เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำออกกำลังกายฯ ประจำปี 2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 (02-09-2556) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
294 แบบประเมินมาตราฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556) (21-08-2556) งานตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และวัดส่งเสริมสุขภาพ
295 แบบรายงานตัวชี้วัดอำเภอปี 2556 (14-08-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
296 ข้อมูลวัดจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2556 (14-08-2556) งานตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และวัดส่งเสริมสุขภาพ
297 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"สุรินทร์ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 13" (05-08-2556) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
298 รายชื่อรับขาเทียม 4- 9 สิงหาคม (01-08-2556) งานคนพิการ
299 ข้อตกลงงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2556 (31-07-2556) งานคนพิการ
300 สรุปรายงานปิงปอง 7 สี จังหวัดสุรินทร์ (31-07-2556) งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
301 แนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (30-07-2556) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
302 การแข่งขันกอลืฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทาน (25-07-2556) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
303 เกณฑ์ประเมิน&ตัวอย่างองค์กรไร้พุง (17-07-2556) คลินิกDPAC/ องค์กรไร้พุง
304 โครงการคัดเลือกคนพิการตัวอย่าง ปี2556 (15-07-2556) งานคนพิการ
305 แบบสำรวจแขนขาเทียม (12-07-2556) งานคนพิการ
306 รายงานการวัดรอบเอวประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ปี 2556 (02-07-2556) คลินิกDPAC/ องค์กรไร้พุง
307 คู่มือ CPG ANC เขตนครชัยบุรินทร์ (27-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
308 เอกสารการประชุม 19 มิ.ย.56 (26-06-2556) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
309 เอกสารการประชุม 14 มิ.ย.56 (26-06-2556) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
310 แบบรายงานคลิกนิกผู้สูงอายุ ผู้พิการคุณภาพ (25-06-2556) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
311 แบบประเมินADL (25-06-2556) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
312 หนังสือขอข้อมูลสำรวจคนพิการ (20-06-2556) งานคนพิการ
313 ใบสมัครแข่งขันกอล์ฟการกุศล "FOUNDATION CLASSIC" ครั้งที่ 18 จังหวัดสมุทรปราการ (20-06-2556) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
314 ใบตอบรับ"กอล์ฟการกุศล"ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา (20-06-2556) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
315 โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด-18 ปี (19-06-2556) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
316 สไลด์นำเสนอศึกษาดูงานเขตนครชัยบุรินทร์ 6 มิ.ย.56 (15-06-2556) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
317 สไลด์บรรยาย CPG ต่าง ๆ (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
318 คลินิกไร้พุงโรงพยาบาลชุมพลบุรี (14-06-2556) คลินิกDPAC/ องค์กรไร้พุง
319 CPG ต่างๆ (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
320 คู่มือการใช้โปรแกรมลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
321 คู่มือการปฏิบัติวางแผนและป้องกันความพิการแต่กำเนิดในระดับโรงพยาบาล (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
322 คู่มือปฏิบัติการวางแผนและป้องกันความพิการแต่กำเนิดสำหรับชุมชน (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
323 แบบบันทึกความพิการแต่กำเนิด (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
324 แผ่นพับความรู้ความพิการแต่กำเนิด (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
325 แนวทางการดำเนินงาน DPAC (14-06-2556) คลินิกDPAC/ องค์กรไร้พุง
หน้าก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 หน้าถัดไป