แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 29 คน  
  วันนี้ 146 คน  
  เดือนนี้ 3566 คน  
  ปีนี้ 34041 คน  
  ทั้งหมด 246721 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า (23-07-2561) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
2 เอกสารประชุม M CH ครั้งที่ 2 (07-06-2561) งานอนามัยแม่และเด็ก
3 PowerPoint นำเสนอ การดำเนิงาน LTC (31 พ.ค.61) (30-05-2561) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
4 เอกสารประชุมติดตามงานมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานงานอำเภอิอนามัยเจริญพันธ์ ปี 2561 (30-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
5 เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for Ed .surin (04-05-2561) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
6 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัยหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 (03-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
7 เกณฑ์การรับโล่ (23-04-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
8 ละหานทรายซุปเปอร์มินิมาราธอน 2018 (10-04-2561) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
9 เอกสารประชุมและใช้ดปรแกรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบข้อมูลงานพัฒนาการและโภชนาการเด้กปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ ปีงบ 2561 (04-04-2561) งานอนามัยแม่และเด็ก
10 หนังสือแจ้งท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (04-04-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
11 แจ้งรพ.และสสอ.การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (04-04-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง (28-03-2561) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
13 การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรถ์ในวัยรุ่น (27-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
14 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ไม่ปลอดภัย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (26-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
15 แบบสำรวจอุปกรณ์ บุคลากร การใช้บริการ ในคลินิคเด็กดี และแบบสำรวจความพร้อมคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก (23-03-2561) งานอนามัยแม่และเด็ก
16 แบบกรอกข้อมูลสำรวจสถานการณ์ดำเนินงานศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (22-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
17 แบบประเมินและรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2561 (20-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
18 เอกสารการประชุมเด็กปฐมวัย (15-03-2561) งานอนามัยแม่และเด็ก
19 แบบติดตามผลหลังการดำเนินงานเพื่อขยายผลการจัดอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว เขตนครชัยบุรินทร์ (09-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
20 เอกสารการประชุม MCH (09-03-2561) งานอนามัยแม่และเด็ก
21 แบบตอบรับร่วมระชุมเฝ้าระวังANCวัยรุ่นปี 2561 (28-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ขอเชิญสมัคร เดิน-วิ่ง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3 (09-02-2561) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
23 รายงานชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มแม่และเด็ก (16-01-2561) งานอนามัยแม่และเด็ก
24 นิเทศงานอนามัยแม่และเด็ก (18-12-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
25 แบบรับนิเทศงานเด็กปฐมวัย (13-12-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
26 เอกสารนิเทศ ติดตามงานผู้สูงอายุ (13-12-2560) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
27 แจ้งรพ.และสสอ.ทุกแห่งเชิญชวนอปท.ในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2561 (28-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
28 เอกสารการขับเคลื่อนงานวัยรุ่น ปี 2561 จ.สุรินทร์ (21-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
29 เชิญผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับอำเภอร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปี 2561 (17-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
30 Care Manager ปีงบประมาณ 2561 (03-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
31 รายชื่อ Care Manager (03-11-2560) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
32 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ"วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน" (01-11-2560) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
33 เอกสารนำเสนอ 26 กันยายน 2560 (05-10-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
34 งานนำเสนอวันที่ 26 ก.ย.60 (02-10-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
35 หนังสือส่งให้อำเภอทุกแห่งเพื่อแจ้งโรงเรียนการออกติดตามงาน 1 โรงเรียน : 1 โรงพยาบาล (10-08-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
36 ติดตามหลังคลอด (09-08-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
37 รายชื่อผู้เข้าอบรม FP ที่ส่งมารายอำเภอ (31-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
38 เชิญอบรมงานวางแผนครอบครัว 7 ส.ค. 2560 (30-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
39 แบบประเมินผลการดำเนินงานตาม PA และ KPI (17-07-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
40 แบบสรุปงานบริการ FP (16-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
41 แบบสำรวจการใช้ยาเสริมธาตุเหล็กโพเลตและไอโอดีน (15-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
42 แบบสำรวจการใช่้ยาเสริมธาตุเหล็กโพเลตและไอโอดีน (15-07-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
43 แบบประเมินPA&KPIระดับความสำเร็จMCH (15-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
44 เอกสารเตรียมประชุม KPI ( งานผู้สูงอายุ ) (07-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
45 เอกสารเตรียมประเมิน KPI (07-07-2560) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
46 โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ปี 2560 (06-07-2560) งานตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และวัดส่งเสริมสุขภาพ
47 โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ปี 2560 (06-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
48 โปรแกรมประเมินตนมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับโรงพยาบาลและรพ.สต. (04-07-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
49 หนังสือแจ้งชื่อโรงเรียนและสรุปประเด็น Surin Happy & Safety School (30-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
50 แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0 - 5 ปี (15-06-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
51 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเขตนครชัยบุรินทร์ในการออกแบบการทำงานกับกลุ่มวัยรุ่นต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (12-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
52 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรม ฟื้นความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวสำหรับพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข (24-05-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
53 MOU ผู้สูงอายุ (15-05-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
54 ตัวอย่างหลักฐานการขอยืมเงิน (03-05-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
55 แบบตอบรับร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงาน ๙ ภารกิจหลัก การขยายผลโครงการจับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสุขภาพวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (22-03-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
56 แบบตอบรับร่วมประชุมสัมมนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกลุ่มแม่และเด็ก (09-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
57 แบบฟอร์มรายชื่อ care giver (08-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
58 แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อ care giver (08-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
59 รายชื่อผู้พิการ ผู้สุงอายุ และประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาในการนั่งขับถ่ายรับเก้าอี้สุขา (06-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
60 แจ้งรายละเอียดเบิกค่าใช้จ่ายที่พักการอบรมทักษะในการให้บริการคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการใช้โปรแกรม Agine health Data (01-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
61 แนวทางบริหารโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบล Long term care และแบบฟอร์มรายงาน (31-01-2560) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
62 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ (27-01-2560) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
63 ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมอบรมฯ (27-01-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
64 แจ้งกำหนดการติดตามเยี่ยมเสริมพลังโครงการจัดระบบบริการดุแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ (09-01-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
65 คู่มือแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู 2559) (05-01-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
1 2 3 4 5 6 7 หน้าถัดไป