แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2560 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 7 คน  
  วันนี้ 130 คน  
  เดือนนี้ 1839 คน  
  ปีนี้ 1839 คน  
  ทั้งหมด 214519 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 รายงานชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มแม่และเด็ก (16-01-2561) งานอนามัยแม่และเด็ก
2 นิเทศงานอนามัยแม่และเด็ก (18-12-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
3 แบบรับนิเทศงานเด็กปฐมวัย (13-12-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
4 เอกสารนิเทศ ติดตามงานผู้สูงอายุ (13-12-2560) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
5 แจ้งรพ.และสสอ.ทุกแห่งเชิญชวนอปท.ในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2561 (28-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
6 เอกสารการขับเคลื่อนงานวัยรุ่น ปี 2561 จ.สุรินทร์ (21-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
7 เชิญผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับอำเภอร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปี 2561 (17-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
8 Care Manager ปีงบประมาณ 2561 (03-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
9 รายชื่อ Care Manager (03-11-2560) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
10 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ"วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน" (01-11-2560) งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
11 เอกสารนำเสนอ 26 กันยายน 2560 (05-10-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
12 งานนำเสนอวันที่ 26 ก.ย.60 (02-10-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
13 หนังสือส่งให้อำเภอทุกแห่งเพื่อแจ้งโรงเรียนการออกติดตามงาน 1 โรงเรียน : 1 โรงพยาบาล (10-08-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
14 ติดตามหลังคลอด (09-08-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
15 รายชื่อผู้เข้าอบรม FP ที่ส่งมารายอำเภอ (31-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
16 เชิญอบรมงานวางแผนครอบครัว 7 ส.ค. 2560 (30-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
17 แบบประเมินผลการดำเนินงานตาม PA และ KPI (17-07-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
18 แบบสรุปงานบริการ FP (16-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
19 แบบสำรวจการใช้ยาเสริมธาตุเหล็กโพเลตและไอโอดีน (15-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
20 แบบสำรวจการใช่้ยาเสริมธาตุเหล็กโพเลตและไอโอดีน (15-07-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
21 แบบประเมินPA&KPIระดับความสำเร็จMCH (15-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
22 เอกสารเตรียมประชุม KPI ( งานผู้สูงอายุ ) (07-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
23 เอกสารเตรียมประเมิน KPI (07-07-2560) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
24 โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ปี 2560 (06-07-2560) งานตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และวัดส่งเสริมสุขภาพ
25 โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ปี 2560 (06-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
26 โปรแกรมประเมินตนมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับโรงพยาบาลและรพ.สต. (04-07-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
27 หนังสือแจ้งชื่อโรงเรียนและสรุปประเด็น Surin Happy & Safety School (30-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
28 แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0 - 5 ปี (15-06-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
29 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเขตนครชัยบุรินทร์ในการออกแบบการทำงานกับกลุ่มวัยรุ่นต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (12-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
30 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรม ฟื้นความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวสำหรับพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข (24-05-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
31 MOU ผู้สูงอายุ (15-05-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
32 ตัวอย่างหลักฐานการขอยืมเงิน (03-05-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
33 แบบตอบรับร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงาน ๙ ภารกิจหลัก การขยายผลโครงการจับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสุขภาพวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (22-03-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
34 แบบตอบรับร่วมประชุมสัมมนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกลุ่มแม่และเด็ก (09-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
35 แบบฟอร์มรายชื่อ care giver (08-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
36 แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อ care giver (08-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
37 รายชื่อผู้พิการ ผู้สุงอายุ และประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาในการนั่งขับถ่ายรับเก้าอี้สุขา (06-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
38 แจ้งรายละเอียดเบิกค่าใช้จ่ายที่พักการอบรมทักษะในการให้บริการคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการใช้โปรแกรม Agine health Data (01-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
39 แนวทางบริหารโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบล Long term care และแบบฟอร์มรายงาน (31-01-2560) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
40 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ (27-01-2560) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
41 ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมอบรมฯ (27-01-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
42 แจ้งกำหนดการติดตามเยี่ยมเสริมพลังโครงการจัดระบบบริการดุแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ (09-01-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
43 คู่มือแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู 2559) (05-01-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
44 คู่มือ โรงเรียนพ่อ แม่ เพื่อลูกรัก (05-01-2560) งานอนามัยแม่และเด็ก
45 โปรแกรมประเมินANC/WCC/LR สำหรับโรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง (27-12-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
46 โปรแกรมประเมิน ANC/WCC/LR คุณภาพ สำหรับ รพ.สต. (27-12-2559) งานอนามัยแม่และเด็ก
47 โปรแกรมประเมิน ANC /WCC/LR คุณภาพ สำหรับรพ.สต. (27-12-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
48 ผลการตรวจปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์เพื่อเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ (26-12-2559) งานอนามัยแม่และเด็ก
49 แบบรายงานการตรวจพระในโรงเรียนปริยัติธรรม (16-11-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
50 รายงานการประชุมทางไกลผ่านวิดิโอ"MCH board strengthening" (03-11-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
51 แบบฟอร์มการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (02-11-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
52 ขอให้แจ้งชื่อผู้ที่ต้องการเก้าอี้สุขา (26-10-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
53 รายชื่อผู้สูงอายุ 100 ปี (สำรวจ ณ ปี 2558) (13-09-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
54 แบบตอบรับประชุมวัยรุ่น เขาใหญ่ 14-15 ก.ย. 59 (06-09-2559) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
55 ขอเชิญประชุม Aging manager (05-09-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
56 มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (14 สิงหาคม 2559 ) (10-08-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
57 สรุปแบบรายงานการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย (5 กลุ่มวัย) รอบที่ 2 ปี 2559 (28-07-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
58 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยากรด้านผู้สูงอายุ (25-07-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
59 เรื่อง ส่งหนังสือการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญ ฯ ฉบับเรียนนายอำเภอ(ฉบับแก้ไข) (07-07-2559) งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
60 หนังสือขอเชิญประชุม 27 มิถุนายน 2559 (23-06-2559) งานอนามัยแม่และเด็ก
61 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (23-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
62 หนังสือแจ้งรณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงอายุ 9,18,30,42 เดือน (23-06-2559) งานอนามัยแม่และเด็ก
63 หนังสือแจ้งรณรงค์ตรวจพัฒนาการตเด็กปฐมวัย 4 ช่วงอายุ 9,18,30,42 เดือน (23-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
64 รหัสบริการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุในแฟ้ม Special PP (16-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
65 สไลด์นำเสนองานผู้สูงอายุ 16 มิถุนายน 2559 (16-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 หน้าถัดไป
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
พยากรณ์อากาศ
   
ราคาน้ำมัน
   
ราคาทองคำ
   
งานสร้างสุขภาพ  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels