แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 7 คน  
  วันนี้ 58 คน  
  เดือนนี้ 2592 คน  
  ปีนี้ 2592 คน  
  ทั้งหมด 256672 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : แบบตอบรับร่วมระชุมเฝ้าระวังANCวัยรุ่นปี 2561
วันที่ : (28-02-2561) จำนวนผู้อ่าน 59 คน
เอกสารแนบ :
1. M3AYIY9.docx

 แบบตอบรับร่วมประชุมเฝ้าระวังancวัยรุ่น 61
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์หรือหลังคลอด ของโรงพยาบาลทุกแห่ง ๆละ 1 คนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เวลา 8.30-16.30 โดยส่งรายชื่อที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.สุรินทร์  ทางE-mail : surin583@gmail.com ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 สามารถเข้าพักได้ในวันที่ 12 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมประชุม  เบิกค่าใช้จ่ายการประชุม เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าเดินทาง(รถโดยสารประจำทาง)  จากผู้จัดการประชุม  กรณีที่มีพนักงานขับรถยนต์ของทางราชการ  ให้เบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานขับรถยนต์จากต้นสังกัด