แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 29 คน  
  วันนี้ 157 คน  
  เดือนนี้ 3577 คน  
  ปีนี้ 34052 คน  
  ทั้งหมด 246732 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : แจ้งรพ.และสสอ.ทุกแห่งเชิญชวนอปท.ในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2561
วันที่ : (28-11-2560) จำนวนผู้อ่าน 75 คน
เอกสารแนบ :
1. ZENJX5J.rar

 
เรียน ืท่านผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง 

           ด้วยกรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ  ได้เชิญชวนให้อปท.สมัครเข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหากาารตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2561 โดยอปท.ที่เคยสมัครเข้าร่วมแล้วเมื่อปี 2559  ไม่ต้องยื่นใบสมัครใหม่ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ทางเว็บไซด์
http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=teenage ในหัวข้อ "ทำเนียบอปท.แยกตามศูนย์อนามัย"  และ ส่วนอปท.ที่ยังไม่เคยสมัคร สามารดดาวน์โหลดได้ในหัวข้อ " ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2561 "  
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จึงขอความร่วมมือให้สถานบริการทุกแห่งทุกระดับได้แจ้งประชาสัมพันธ์  การสมัคร ต่อไป