แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 17 คน  
  วันนี้ 110 คน  
  เดือนนี้ 3530 คน  
  ปีนี้ 34005 คน  
  ทั้งหมด 246685 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : เอกสารการขับเคลื่อนงานวัยรุ่น ปี 2561 จ.สุรินทร์
วันที่ : (21-11-2560) จำนวนผู้อ่าน 70 คน
เอกสารแนบ :
1. XEHLPR5.rar

 เอกสารประกอบการดำเนินงานวัยรุ่นปี 2561
เรียนท่านผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ  และ  ผู้เกี่ยวข้องจากสถานบริการจากดรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกระดับ  ในจังหวัดสุรินทร์

       งานกลุ่มวัยรุ่น  ได้สรุปแนวทางการดำเนินงานให้ทุกท่านได้ทราบ  เป็นเบื้องต้น  เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปี 2561  โดยมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบในการเตรียมการ  เรื่องการรับประเมินการดำเนินงาน  และ การบูรณาการงานได้ทุกระดับ  มีไฟล์ดังนี้  คือ 
1. ประเด็นการแก้ไขปัญหาเพื่อจัดทำแผนในพชอ.
2. ข้อมูล YFHS เขต 9 Update
3. ร่างกฏกระทรวงสาธารณสุข (การขับเคลื่อนงานตามพ.ร.บ.)
4.การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา Teenage Preg. ปี 2561 ภายใต้ พชอ.
5.YFHS & RHD  ปี 2561  เขต 9
6.ข้อมูลวัยรุ่นตั้งครรภ์ ปี 2558-2560  จ.สุรินทร์  แยกรายหน่วยบริการ และ รายตำบล  รวมทั้ง จัดลำดับ
7. Template การแก้ไขโภชนาการวัยรุ่น
8. ข้อมูลโภชนาการ 6-18 ปี จ.สุรินทร์

              ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ศึกษาแนวทางเพื่อประกอบในการดำเนินงาน 

                                                             ขอบคุณคะ

                 นางฐิตาพร   คำนุ   (เบอร์ไลน์) 086-5831298 , 085-1405656