แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 29 คน  
  วันนี้ 149 คน  
  เดือนนี้ 3569 คน  
  ปีนี้ 34044 คน  
  ทั้งหมด 246724 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : เชิญผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับอำเภอร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปี 2561
วันที่ : (17-11-2560) จำนวนผู้อ่าน 75 คน
เอกสารแนบ :
1. 67E2KSZ.jpg
2. 248QKF5.jpg
3. A6HXUYE.jpg
4. NUHBX4U.docx

 เชิญผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับอำเภอร่วมประชุมฯ 29 พ.ย. 2560 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เรียน  ท่านผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มคุณภาพการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  และเชื่อมโยงการดูแลส่งต่อสู่ชุมชน"  
             ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มคุณภาพการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเชื่อมโยงการดูแลส่งต่อสู่ชุมชน"   ในวันที่ 29 พฤศจิกายน  2560  ณ  ห้องประชุมอรพิม  บอลรูม  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลละ 1 คน  และผู้รับผิดชอบงานจากสสอ. (หรือผู้แทนจากรพ.สต.  ที่รับผิดชอบงานระดับอำเภอ)  1 คน  เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  พาหนะ  และที่พักจากต้นสังกัด  ส่งรายชื่อเข้าร่วมปรชุมทาง E-mail : surin583@gmail.com  ภายในวันที่  21  พ.ย. 2560