แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 29 คน  
  วันนี้ 188 คน  
  เดือนนี้ 3608 คน  
  ปีนี้ 34083 คน  
  ทั้งหมด 246763 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : รายชื่อผู้เข้าอบรม FP ที่ส่งมารายอำเภอ
วันที่ : (31-07-2560) จำนวนผู้อ่าน 107 คน
เอกสารแนบ :
1. DDKFHUU.pdf
2. RMUNMRG.pdf

 
เรียน ท่านผู้รับผิดชอบงานทุกท่าน  ทุกอำเภอ

         จังหวัดสรุปราบชื่อผุ้เข้าร่วมอบรมฟื้นความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว สำหรับพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข  ทุกอำเภอ  ในัวนที่ 7ส.ค. 2560  ขอให้ตรวจสอบ  และ เช็ครายชื่อ รวมทั้งขอให้อำเภอที่ยังไม่ส่งรายชื่อได้แจ้งมาที่  เมล์ surin583@gmail.com  หรือ ทางโทรสาร 044-520645  ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   ผู้ประสานการอบรม สสจ.สุรินทร์   นางฐิตาพร    คำนุ   085-1045656   ,   086-5831298    โดยส่งรายชื่อมาภายในวันที่  4  สิงหาคม 2560