แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 9 คน  
  วันนี้ 60 คน  
  เดือนนี้ 2594 คน  
  ปีนี้ 2594 คน  
  ทั้งหมด 256674 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเขตนครชัยบุรินทร์ในการออกแบบการทำงานกับกลุ่มวัยรุ่นต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
วันที่ : (12-06-2560) จำนวนผู้อ่าน 225 คน
เอกสารแนบ :
1. F36CMTV.jpg
2. IBJ7PJM.jpg
3. 2ND2WR5.docx
4. 5NRDDWN.jpg
5. NR1M4SE.jpg

 
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น โรงพยาบาลท่าตูม   โรงพยาบาลชุมพลบุรี   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งเขตรับผิดชอบอำเภอท่าตูม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตรับผิดชอบทุกแห่งอำเภอชุมพลบุรี 

          จังหวัดได้ทำหนังสือแจ้งให้ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมทักษะการให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุในกลุ่มวัยรุ่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นของโรงพยาบาลท่าตูม โรงพยาบาลชุมมมพลบุรีิ และจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตรับผิดชอบอำเภอท่าตูม และ เขตรับผิดชอบอำเภอชุมพลบุรี  รวมเป้าหมายของจังหวัดสุรินทร์(ทั้งสองอำเภอรวมกัน)  25 คน ที่ต้องเข้ารับการอบรมในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2560   ณ  โรงแรมลีโอซอ  อำเภอเมืองนครรราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา  ขอให้ส่งรายชื่อที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ทางอีเมล์ surin583@gmail.com ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2560