แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 3 คน  
  วันนี้ 54 คน  
  เดือนนี้ 2588 คน  
  ปีนี้ 2588 คน  
  ทั้งหมด 256668 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : แบบตอบรับร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงาน ๙ ภารกิจหลัก การขยายผลโครงการจับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสุขภาพวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
วันที่ : (22-03-2560) จำนวนผู้อ่าน 144 คน
เอกสารแนบ :
1. 37IGNKX.docx

 
เรียน  ท่านผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งจากโรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และ โรงพยาบาลทุกแห่ง
        
                    ขอให้ท่านส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่นจากโรงพยาบาลทุกแห่ง  รพ.สต.ทุกแห่ง  และสสอ.ทุกแห่ง  เข้าร่วมประชุมโดยมาประชุมในวันเดียวกันกับที่โรงเรียนคู่เครือข่ายมาประชุม  ส่งทาง เมล์  surin583@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560 หรือทางโทรสาร 044-520645  เพื่อผู้จัดการประชุมจะได้จัดพิมพ์รายชื่อในเอกสารลงทะเบียน  ก่อนวันประชุม 
- สพป.สร.เขต 1 อำเภอเมืองสุรินทร์ ศีขรภูมิ ลำดวน สำโรงทาบ จอมพระ เขวาสินรินทร์ (27 มีนาคม 2560 ห้องริมธารา สวนป่ารีสอร์ท)
- สพป.สร.เขต 2 อำเภอรัตนบุรี อำเภอโนนนารายณ์ ท่าตูม ชุมพลบุรี สนม (28 มีนาคม 2560 ห้องเมืองแก้ว สนง.สพป.สร. เขต 2 อ.รัตนบุรี)
- สพป.สร. เขต 3 อำเภอปราสาท กาบเชิง บัวเชด พนมดงรัก ศรีณรงค์ สังขะ (29 มีนาคม 2560 ห้องริมธารา สวนป่ารีสอร์ท)
- สพม.เขต 33 ทุกอำเภอที่มีโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่ และ สถานบริการสาธารณสุขที่มีโรงเรีัยนเป้าหมายในพืื้นที่ (30 มีนาคม 2560 ห้องริมธารา สวนป่ารีสอร์ท)