แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 30 คน  
  วันนี้ 179 คน  
  เดือนนี้ 3599 คน  
  ปีนี้ 34074 คน  
  ทั้งหมด 246754 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
หัวข้อข่าว : เรื่อง ส่งหนังสือการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญ ฯ ฉบับเรียนนายอำเภอ(ฉบับแก้ไข)
วันที่ : (07-07-2559) จำนวนผู้อ่าน 188 คน
เอกสารแนบ :
1. 2F9T7SW.jpg

 เรียน ท่านสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ 
ด้วย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์   ได้แจ้ง/ประสาน  เชิญท่านหรือผู้สนใจหรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการ
เจริญพันธ์ุแห่งชาติ   ครั้งที่ 5 ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 และ หนังสือเชิญประชุมได้มีการแก้ไข
จึงขอส่งหนังสือที่แก้ไข    ให้ทราบเพื่อประกอบการไปราชการ