แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 30 คน  
  วันนี้ 186 คน  
  เดือนนี้ 3606 คน  
  ปีนี้ 34081 คน  
  ทั้งหมด 246761 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : ข้อมูล
วันที่ : (03-08-2554) จำนวนผู้เข้าชม 850 คน

 
1. รายชื่อวัดในจังหวัดสุรินทร์แยกรายอำเภอ วันที่ : (03-08-2554)
2. สรุปจำนวนพระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด และแม่ชี ประจำปี 2553 วันที่ : (03-08-2554)
3. รายงานแสดงข้อมูลผู้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มโรคเมตาโบลิก วันที่ : (03-08-2554)
4. .โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและพระภิกษุ สามเณร วันที่ : (03-08-2554)
5. ตารางที่ 4 สรุปข้อมูล/รายการที่หน่วยบริการ/สถานพยาบาลต้องรายงานภายหลังการให้บริการ ปี 2554 วันที่ : (03-08-2554)
6. แนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการ จังหวัดสุรินทร์ โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน วันที่ : (03-08-2554)
7. รายละเอียดการโอนเงิน วันที่ : (03-08-2554)
8. แผนผังการตรวจสุขภาพ ปี 2553 วันที่ : (03-08-2554)
9. แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จังหวัดสุรินทร์ วันที่ : (03-08-2554)
10. เป้าหมายการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2554 วันที่ : (03-08-2554)
11. คัดกรองสุขภาพประชาชน ปี 2553 วันที่ : (03-08-2554)