แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 16 คน  
  วันนี้ 109 คน  
  เดือนนี้ 3529 คน  
  ปีนี้ 34004 คน  
  ทั้งหมด 246684 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
วันที่ : (17-02-2555) จำนวนผู้เข้าชม 1160 คน

 
1. หลักสูตรเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชน (หมวด6) วันที่ : (08-10-2558)
2. หลักสูตรเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชน (หมวด5) วันที่ : (08-10-2558)
3. หลักสูตรเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชน (หมวด4) วันที่ : (08-10-2558)
4. หลักสูตรเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชน (หมวด3) วันที่ : (08-10-2558)
5. หลักสูตรเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชน (หมวด2) วันที่ : (08-10-2558)
6. หลักสูตรเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชน (หมวด1) วันที่ : (08-10-2558)
7. คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาแบบรอบด้าน วันที่ : (08-10-2558)
8. ข้อมูลโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ วันที่ : (13-05-2555)
9. เพศศึกษากับวัยรุ่น วันที่ : (27-04-2555)
10. วัยรุ่นวัยใส วันที่ : (27-04-2555)
11. บทบาทชายหญิง วันที่ : (27-04-2555)
12. แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน วันที่ : (27-03-2555)
13. เอกสารประชุม วันที่ 16 มี.ค.55 วันที่ : (19-03-2555)
14. แบบรายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ : (17-02-2555)
15. แบบกรอกรายงานโรงเรียน55 วันที่ : (17-02-2555)