แนะนำงานส่งเสริม
ยังไม่มีข้อมูล
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ระบบบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 เขต สุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบการกำกับติดตามแผนโครงการ(Project Monitor) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
ระบบเอกสารการประกอบการประชุมประจำเดือน
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
งานเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการชั่งน้ำหนัก)
งานเด็กปฐมวัย (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบประเมินตำบลสูงดีสมส่วน)
งานผู้สูงอายุ(เกณฑ์ตำบลLTC)
งานผู้สูงอายุ(คู่มือการคัดกรอง/แบบฟอร์ม)
งานผู้สูงอายุ(ตัวอย่างโครงการ)
งานผู้สูงอายุ(สไลด์นำเสนอ 7- 8 มีนาคม 60)
งานผู้สูงอายุ(KPI/PA)
งานผู้สูงอายุ (MOU ผู้สูงอายุ)
งานเด็กปฐมวัย(แบบสำรวจความเป็นอยู่เด็ก 0- 5 ปี
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.
งานอนามัยแม่และเด็ก(โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับรพ.สต.)
งานอนามัยแม่และเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิติ)
งานอนามัยแม่และเด็ก(แนวทางการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต)
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 3 คน  
  วันนี้ 32 คน  
  เดือนนี้ 1336 คน  
  ปีนี้ 11948 คน  
  ทั้งหมด 224628 คน  
 

งานอนามัยแม่และเด็ก

งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

งานคนพิการ

  แบบรายงานคนพิการ (24-06-2557) อ่าน 385

งานส่งเสริมการออกกำลังกาย

งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน

งานตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และวัดส่งเสริมสุขภาพ

คลินิกDPAC/ องค์กรไร้พุง

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

งานควบคุมและป้องกันโรคการขาดสารไอโอดีน ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับโล่   (23-04-2561) อ่าน (55)
การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรถ์ในวัยรุ่น  ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ (27-03-2561) อ่าน (18)
แบบตอบรับร่วมระชุมเฝ้าระวังANCวัยรุ่นปี 2561 แบบตอบรับร่วมประชุมเฝ้าระวังancวัยรุ่น 61
(28-02-2561) อ่าน (12)

 มุมดาวน์โหลด


  มหกรรมกีฬาเพื่อสื่อมวลชน (30-05-2555) อ่าน (647)
  งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน (17-02-2555) อ่าน (1113)
  ระบบรายงานข้อมูลผู้พิการ (02-09-2554) อ่าน (825)
  โปรแกรมตรวจสุขภาพ (04-08-2554) อ่าน (1041)
  ข้อมูล (03-08-2554) อ่าน (816)
  เอกสาร แบบฟอร์ม ต่างๆ (02-08-2554) อ่าน (1412)
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
พยากรณ์อากาศ
   
ราคาน้ำมัน
   
ราคาทองคำ
   
งานสร้างสุขภาพ  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels